Badania na świecie

Systematyczne badania naukowe nad życiem seksualnym człowieka mają stosunkowo niedługą historię. Pionierami badań byli psychiatrzy, którzy podjęli pogłębione studia nad zaburzeniami seksualnymi pod koniec XIX wieku.

I tak, w roku 1886 Austriak Richard von Krafft-Ebing wydał pracę pt. "Psychopathia sexualis".

W 1896 roku włoski psychiatra Pasquale Penta wydaje pierwsze czasopismo poświęcone zagadnieniom seksualnym "Archivio delle Psicopatie Sessuali".

W tym samym roku Brytyjczyk Havelock Ellis rozpoczyna wydawanie swoich "Studies in the Psychology of Sex", których ostatni tom ukaże sie w 1928 roku.

W 1905 roku Zygmunt Freud publikuje swoją pracę "Trzy eseje z teorii seksualnej".

W 1907 roku niemiecki lekarz Iwan Bloch w swojej książce "Współczesne życie seksualne" wprowadza pojęcie  "seksuologii" jako odrębnej nauki na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.

W 1908 roku Magnus Hirschfeld rozpoczyna wydawania pierwszego na świecie czasopisma naukowego, poświęconego seksuologii, miesięcznik "Zeitschrift für Sexualwissenschaft" ("Magazyn Seksuologiczny"), który utrzymuje sie tylko przez rok.

W 1909 roku Albert Moll publikuje pracę "Życie seksualne dziecka", w której twórczo rozwija metodę psychoanalityczną Freuda, a w 1911 roku wydaje pracę zbiorową "Podręcznik nauk seksualnych".

W latach 1912-23 ukazuje się "Podręcznik seksuologii" autorstwa Iwana Blocha (tomy "Prostitution I" i "Prostitution II") oraz Magnusa Hirschfelda (tom "Homosexuality in Men and Women").

W 1913 roku w Berlinie powstaje pierwsze na świecie towarzystwo seksuologiczne - Medical Society for Sexology and Eugenics, założone przez M. Hirschfelda i I. Blocha.

Prawie równocześnie, także w Berlinie, A. Moll zakłada International Society for Sex Research.

W 1919 roku M. Hirschfeld otwiera pierwszy w świecie Instutut Seksuologii w Berlinie.

W 1926 roku odbywa się w Berlinie I Miedzynarodowy Kongres Badań Seksualnych.

W tym samym roku ukazuje się słynna książka holenderskiego lekarza Theodora Hendrika van de Velde "Małżeństwo doskonałe".

W latach 1926-30 M. Hirschfeld wydaje monumentalną, pięcio-tomową "Geschlechtskunde" ("Wiedza o seksie").

W 1929 roku polski socjolog i etnolog Bronisław Malinowski wydaje pracę "Życie seksualne dzikich w Południowo-Zachodniej Melanezji".

W 1936 roku Wilhelm Reich publikuje "The Sexual Revolution" ("Rewolucja seksualna").

W 1947 roku zoolog  Alfred C. Kinsey zakłada Institute for Sex Research na Indiana University (USA). Obecnie jest to Kinsey Institute i Kinsey Foundation (Instytut i Fundacja Kinseya).

W 1948 roku A. Kinsey i współpracownicy wydają pierwszy monumentalny tom "Sexual Behavior in the Human Male", który stanowi podsumowanie ich wieloletnich, szeroko zakrojonych badań społecznych.

W tym samym roku w Bombaju zaczyna sie ukazywać "The International Journal of Sexology", a w Londynie "The Journal of Sex Education".

W 1949 roku ukazaje się książka Simone de Beauvoir "Druga płeć".

W 1953 roku ukazuje się drugi tom tzw. raportu Kinseya, pt. "Sexual Behavior in the Human Female".

W 1957 roku w Nowym Yorku Hans Lehfeldt zakłada amerykańskie Society for the Scientific Study of Sexuality (SSSS).

W 1965 roku w USA zaczyna się ukazywać "Journal of Sex Research".

W 1966 roku William H. Masters i Virginia Johnson publikują "Human Sexual Response".

W 1971 roku powstajeInternational Academy of Sex Research, która rozpoczyna wydawać czasopismo "Archives of Sexual Behavior".

W 1974 roku odbywa się w Paryżu I Światowy Kongres Seksuologiczny.

W 1976 roku powstaje w San Francisco The Institute for Advanced Study of Human Sexuality (Instytut Badań Seksualności Człowieka).

W 1978 roku w rzymie powstaje the World Association for Sexology (Światowe Towarzystwo Seksuologiczne).

W 1991 roku w New Dehli odbywa się I Światowa Konferencja nt. Orgazmu.

W 1994 roku Robert Koch Institute w Berlinie uruchamia Archiwum Seksuologii.

W 2001 roku w Dubrowniku (Chorwacja) odbyła się Konferencja "Nauki Społeczne o Ludzkiej Seksualności".