RYTUAŁY ZWIĄZANE Z ŻYCIEM SEKSUALNYM CZŁOWIEKA

Profil badań: Dzieje badań nad rytuałami pubertalnymi • Problemy metodologiczne badań nad rytuałami • Teoria rytuału • Teoria mitu • Teoria rytuałów pubertalnych.

Aktualnie prowadzone badania:

  • Rytuały pubertalne poszczególnych areałów kulturowych.
  • Współczesne przemiany rytuałów pubertalnych.
  • Narracje Nowego Testamentu w świetle badań mitoznawczych.

Publikacje wydane:

  • Kowalski J.A., Kulturowy sens rytuałów inicjacji dojrzałościowej, rozprawa doktorska, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWSP w Warszawie, Warszawa 2019.

Publikacje w druku:

  • Kowalski J.A., Rytuały pubertalne: Czemu służy obrzezanie chłopców i dziewcząt?
  • Kowalski J.A., The posthumous fate of Jesus body: Between myth and history.