Aktualnie prowadzone badania:

Współczesne przemiany rytuałów pubertalnych.

Narracje Nowego Testamentu w świetle badań mitoznawczych.

Publikacje ukończone:

Kowalski J.A., Kulturowy sens rytuałów inicjacji dojrzałościowej, rozprawa doktorska, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWSP w Warszawie, Warszawa 2019.

Publikacje w przygotowaniu:

Kowalski J.A., Rytuały pubertalne: Czemu służy obrzezanie chłopców i dziewcząt?