BADANIA NAD ORIENTACJĄ SEKSUALNĄ CZŁOWIEKA

Profil badań: Dzieje i stan obecny badań nad orientacją seksualną człowieka w Polsce i na świecie • Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania orientacji seksualnej człowieka • Orientacja seksualna człowieka w perspektywie ewolucyjno-porównawczej.

Aktualnie prowadzone badania:

  • Dzieje refleksji teoretycznej nad orientacją seksualną.
  • Role partnerów seksualnych w stosunkach heteroerotycznych i homoerotycznych.
  • Nowe ujęcie teorii orientacji seksualnej - model dwuwymiarowy.

Publikacje wydane:

Publikacje w druku:

  • Kowalski J.A., The Blanchard's theory of autogynephilia: A revaluation.
  • Kowalski J.A., Autogynephilia nad the inversion of sex-partner roles in heteroerotic relations: A pilot survey report.