KSIĄŻKA WYDANA W INSTYTUCIE LEKTURĄ DLA STUDENTÓW


Wydana przez Instytut książka Jerzego A. Kowalskiego Homo eroticus: Jak narodziła się ludzka seksualność (Wydawnictwo IBS, Opole 2011), została na lata 2014-2017 zalecona jako lektura podstawowa dla studentów antropologii historycznej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie do wykładu kursowego prof. dr. hab. Jerzego Rajmana, kierownika Katedry Historii Średniowiecza, pt. "Ciało i płeć - historia intymności".

ARTYKUŁ OPRACOWANY W INSTYTUCIE UKAZAŁ SIĘ W PRESTIŻOWYM THE "JOURNAL OF HOMOSEXUALITY"


Jedno z najważniejszych na świecie seksuologicznych czasopism naukowych "The Journal of Homosexuality" przyjęło do publikacji artykuł naszego pracownika Jerzego A. Kowalskiego zatytułowany "Sex partner roles in homoerotic relations: an attempt of classification". Jest to wynik badań nad rolami partenrów seksualnych w relacjach homoseksualnych, jakie prowadzone były w Instytucie. Artykuł ukazał się w nr 63 (1), 2016, s. 87–102; link: tutaj.

ARTYKUŁ O INSTYTUCIE W RENOMOWANYM "THE ADVOCATE" (USA) 

O badaniach przeprowadzonych w naszym Instytucie na temat ról partnerów seksualnych  oraz ich wynikach, które opublikowane zostały w prestiżowym czasopiśmie "The Homosexuality Journal" napisał renomowany amerykański tygodnik The ADVOCATE w artykule Jacka Flanagana z dnia 14.08.2015. zatytułowanym Top and bottom are position not people. Zapraszamy do lektury.

PATRONAT INSTYTUTU DLA KONFERENCJI NAUKOWEJ

Nasz Instytut objął patronatem II Międzynarodową Konferencję „Indeks Seksualności Kobiety: Intymne Części Kobiety", która miała miejsce w dniach 4-5 grudnia 2014 roku w Warszawie, natomiast reprezentant Instytutu Badań Seksualnych mgr Jerzy A. Kowalski został członkiem Komitetu Naukowego tej Konferencji.