KSIĄŻKA WYDANA W INSTYTUCIE LEKTURĄ DLA STUDENTÓW


Wydana przez Instytut książka Jerzego A. Kowalskiego Homo eroticus: Jak narodziła się ludzka seksualność (Wydawnictwo IBS, Opole 2011), została na lata 2014-2017 zalecona jako lektura podstawowa dla studentów antropologii historycznej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie do wykładu kursowego prof. dr. hab. Jerzego Rajmana, kierownika Katedry Historii Średniowiecza, pt. "Ciało i płeć - historia intymności".