NOWA KSIĄŻKA OPRACOWANA W RAMACH INSTYTUTU

W najbliższym czasie ukaże się nowa książka będąca pokłosiem wieloletnich badań prowadzonych w Instytucie. Będzie to tom "Rytuały dojrzewania seksualnego: Czemu służy obrzezanie chłopców i dziewcząt".

Będzie to pierwsza w skali światowej synteza w odniesieniu do problematyki rytuałów pubertalnych (dojrzewania seksualnego) w różnych stronach świata, a zarazem będzie to pierwsza większa publikacja na ten temat w języku polskim. Poza systematycznym wykładem zagadnień związanych z tym tematem praca zawiera też autorską koncepcję wyjaśniającą znaczenie oraz cele, którym służą rytuały dojrzewania seksualnego.

KOLEJNA PUBLIKACJA WSPÓŁPRACOWNIKA INSTYTUTU W "THEORY IN BIOSCIENCES"

W dniu 30.01.2023. ukazał się kolejny artykuł naszego współpracownika dr. Krzysztofa Mogielnickiego w czasopiśmie naukowym the "Theory in Biosciences". Jest on zatytułowany "Wartime forced sex as a male mating strategy" (Wymuszony seks w warunkach wojennych jako męska strategia rozrodcza) i dostępny jest tutaj.

WYNIKI BADAŃ NAD NIETYPOWYMI ROLAMI SEKSUALNYMI GOTOWE DO PUBLIKACJI

Zakończone zostało opracowywanie wyników wstępnych badań nad pełnieniem nietypowych ról seksualnych przez mężczyzn heteroseksualnych prowadzonych w Instytucie. Na ich podstawie przygotowana została publikacja w jęz. angielskim pt. "Autogynephilia nad inverted sex-partner roles in heterosexual men: A pilot survey report".

Preprint publikacji (wersja przesłana do czasopisma) jest dostępny w ramach Open Source (Otwartej Nauki) na portalu Zelando, link: tutaj.

PUBLIKACJA WSPÓŁPRACOWNIKÓW INSTYTUTU W "THE THEORY IN BIOSCIENCES"

W dniu 13.03.2020 r. ukazał się artykuł dwojga współpracowników Instytutu dr. Krzysztofa Mogielnickiego i mgr Kathrine Pearl w czasopiśmie "Theory in Biosciences". Nosi on tytuł "Hominid sexual nature".  Link do artykułu: tutaj.