BADANIA NAD ORIENTACJĄ SEKSUALNĄ CZŁOWIEKA

Profil badań: Dzieje i stan obecny badań nad orientacją seksualną człowieka w Polsce i na świecie • Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania orientacji seksualnej człowieka • Orientacja seksualna człowieka w perspektywie ewolucyjno-porównawczej.

Aktualnie prowadzone badania:

Publikacje wydane:

Publikacje w druku:

  • Kowalski J.A., The Blanchard's theory of autogynephilia: A revaluation.
  • Kowalski J.A., Sex-partner role in heteroerotic relations: A survey report.